Jakie są rodzaje obligacji?

Inbwestowanie i kupowanie obligacji skarbu państwa

Jedną z możliwości inwestowania jest zakup obligacji. To na ogół bezpieczna, a przede wszystkim prosta forma lokowania pieniędzy. Jakie obligacje mają do wyboru inwestorzy?

Czym jest obligacja?

W Ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, została wyjaśniona jej definicja: Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej „obligatariuszem”, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. 

Obligacja jest więc dłużnym papierem wartościowym, w którym emitent zobowiązuje się wobec obligatariusza do spełnienia określonego świadczenia, czyli zwrotu pożyczki wraz z odsetkami. Okresy odsetkowe są różne, mogą wynosić np. sześć miesięcy, czy rok. Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne, co jest z góry określone w warunkach emisji.

Jakie są rodzaje obligacji?

Zgodnie z Ustawą o obligacjach,  mogą one być imienne lub na okaziciela. W literaturze, najczęściej można się spotkać z podziałem obligacji ze względu na rodzaj emitenta.  Wyróżnia się:

 • obligacje skarbowe – emitentem obligacji jest Skarb Państwa, który korzysta z pozyskanego kapitału celem finansowania deficytu budżetowego,
 • obligacje komunalne  – emitentami są samorządy, które pozyskany kapitał przeznaczają na finansowanie swoich inwestycji,
 • obligacje korporacyjne – emitentem są spółki, które za pozyskane środki mogą realizować swoje plany.

Ze względu na sposób oprocentowania, obligacje można natomiast podzielić na:

 • obligacje ze stałym oprocentowaniem  – oprocentowanie jest z góry ustalone, aż do czasu wykupu obligacji,
 • obligacje ze zmiennym oprocentowaniem – oprocentowanie zmienia się w czasie trwania inwestycji i jest uzależnione od przyjętej stopy odniesienia, np. stopy referencyjnej NBP,
 • indeksowane inflacją – oprocentowanie zmienia się i jest uzależnione od poziomu inflacji,
 • zerokuponowe – nie występuje oprocentowanie. Nabywca obligacji kupuje obligację poniżej wartości nominalnej i  zarabia na różnicy pomiędzy wartością nominalna a ceną nabycia.

Obligacje można również podzielić, ze względu na termin spłaty:

 • krótkoterminowe – z terminem wykupu do roku,
 • średnioterminowe  – z terminem wykupu od roku do pięciu lat,
 • długoterminowe   – z terminem wykupu powyżej pięciu lat.

To najczęściej występujące podziały obligacji, przy czym trzeba mieć na uwadze, że jest ich o wiele więcej.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że Polacy w ostatnim czasie chętnie kupują  obligacje skarbowe. Na czym polega ich fenomen?

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe są formą pożyczki, jaką obywatel udziela Skarbu Państwa. Są jedną z najpewniejszych i najbardziej bezpiecznych form inwestowania. Skarb Państwa odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem, a upadek Państwa raczej nie powinien się nigdy wydarzyć.

W czerwcu 2022 roku padł rekord w sprzedaży obligacji skarbowych. Ministerstwo Finansów sprzedało je na kwotę 14,07 mld zł. To prawie sześć razy więcej niż w maju tego samego roku. Powodem tak dużego zainteresowania, było wprowadzenie nowej oferty obligacji, tzw. antyinflacyjnych:

 • 3-letnich obligacji stałoprocentowych,
 • 2-letnich obligacji zmiennoprocentowych,
 • rocznych obligacji zmiennoprocentowych.

Alternatywą zakupu poszczególnych obligacji, jest zakup jednostek uczestnictwa w funduszu dłużnym, np. Caspar Obligacji.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close